De ochtendregen bij Weicheng doordrenkt het lichte stof, De herberg wordt omsloten door het frisse groen der wilgen. Ik raad u aan nog eens de volle beker uit te drinken: Ten westen van de Yangguan-pas ontbeert u oude vrienden! - Wang Wei -

Biografie

Modern China is best understood by those capable of embracing contradictions – Orville Schell

HENDRIK (HENK) SCHULTE NORDHOLT (Wassenaar, 1 juni 1953) is al meer dan veertig jaar actief betrokken bij China. Na zijn studie Sinologie in Leiden ging hij in 1981 werken voor het Ministerie van Economische Zaken in Den Haag. Vier jaar lang hield hij zich daar bezig met het bevorderen van de economische relaties tussen Nederland en het Verre Oosten, met name China. In 1985 werd Schulte Nordholt in Peking aangesteld als eerste directeur van de AMRO-bank in het toen nog gesloten Rijk van het Midden. Hij hield zich vooral bezig met het financieren van de Nederlands-Chinese handel. In 1990 werd hij overgeplaatst naar Taiwan. In datzelfde jaar fuseerde de ABN met de AMRO en besloot Schulte Nordholt terug te keren naar Peking om met twee partners het handelsbedrijf Hofung te starten. In de loop der jaren groeide het bedrijf uit tot een technologiebedrijf met kantoren in Peking en Tianjin. De aan industriële afnemers in China verkochte technologie stelt de klanten in staat om kunstmest te granuleren, gas te ontzwavelen en elektriciteit op te wekken. Na zijn zakelijke carrière legde Schulte Nordholt zich toe op het schrijven en spreken over China. Hij schreef vijf boeken, waarvan ‘Is China nog te stoppen? - Hoe een virus de wereldorde verandert’ het meest recent is. Zijn speciale expertise betreft geschiedenis, cultuur, economie en financiën. Niet als wetenschapper, maar als iemand die kennis van die onderwerpen weet te vervlechten met een jarenlange praktijkervaring van zaken doen met Chinezen.

 • 1981 – 1985

  Beleidsmedewerker Ministerie van Economische Zaken

 • 1985 – 1990

  Vertegenwoordiger AMRO-bank in China

 • 1990 – 1992

  Hoofd ‘Dutch Desk’ HBU-bank op Taiwan

 • 1992 – Heden

  Directeur en aandeelhouder Hofung Technology

 • 1973 - Heden

  Denker, spreker en schrijver over China

‘Xi Jinping is voor niemand een zegen, laat dit urgente boek zien’

9 september 2021 ‘Xi Jinping is voor niemand een zegen, laat dit urgente boek zien’ Het nieuwe boek van de Nederlandse sinoloog Henk Schulte Nordholt heet Is China nog te stoppen?. Schulte Nordholt betoogt dat Xi Jinping voor China noch de rest van de wereld een zegen is en dat zijn regime niet moet worden verward met de oude Chinese beschaving waarmee het in de propaganda koketteert.

From Humiliation to Glory: The Return of the People’s Republic of China to the International Arena after Western Decolonization

Review of China and the Barbarians: resisting the western world order, Newsbooks. Asia, Leiden, November 2020

China en de barbaren: welke plek heeft China in de wereld?

Recensie op China2025.nl, het ChinaCrowdBlog

Confucianistisch communisme: Het Chinese denken over de wereldorde

Recensie in de Volkskrant 27 februari 2016, door Marije Vlaskamp Sinoloog Henk Schulte Nordholt gidst de lezer knap door eeuwen Chinese filosofie om de houding van Peking tegenover het Westen beter te kunnen begrijpen.

'Is China nog te stoppen?' is online te bestellen!

NIEUWS

boeken - agenda - publicaties - activiteiten

BOEKEN

"Het is beter een mijl te reizen dan om duizend boeken te lezen." – Confucius
Is China nog te stoppen

Aanvankelijk was China het middelpunt van de coronacrisis. Niet voor lang. Het land was al snel coronavrij en de economie groeit inmiddels weer stevig. De communistische partij greep de crisis aan om de ‘Grote Wedergeboorte van de Chinese Natie’ versneld uit te voeren. In het midden van de 21ste eeuw moet China een perfect draaiende eenpartijstaat zijn die economisch, militair en vooral technologisch zijn gelijke niet kent. Deze wezenlijke bedreiging voor de democratische wereld wordt niet goed onderkend – met name niet door Europa. In Is China nog te stoppen? legt Henk Schulte Nordholt uit wat de communistische partij drijft, hoe zij de macht van het land versterkt en wat onze reactie zou moeten zijn. Zijn slotakkoord is hoopvol: Xi Jinping gaat er niet in slagen het land blijvend naar zijn hand te zetten.

China en de barbaren – Geactualiseerde editie

CHINA EN DE BARBAREN – HET VERZET TEGEN DE WESTERSE WERELDORDE. Eeuwenlang was China de onbetwiste grootmacht van Oost-Azië. De invloed van het Rijk van het Midden reikte van Tibet tot Japan. Andere volkeren werden gezien als barbaars. In de Eeuw van Vernedering (1839-1949) ging het land door een diep dal: het Westen en Japan degradeerden de oude natie tot een vazalstaat. Inmiddels heeft het land zijn positie als economische mogendheid herwonnen, maar hoe gaan de communistische leiders hiermee om? Voegt Peking zich naar de westerse wereldorde of wil zij de oude glorie herstellen? Kan een botsing met de Verenigde Staten worden voorkomen? China en de barbaren schetst de invloed van de geschiedenis op China’s zoektocht naar een nieuwe identiteit.

De Chinacode Ontcijferd

DE CHINACODE ONTCIJFERD – ECONOMISCHE GROOTMACHT JA, WERELDRIJK NEE. China. Een land dat doet verwonderen en verbijsteren, aantrekken en afstoten. Het verschil met vroeger is dat nooit eerder de economie van China zo verstrengeld is geweest met die van de rest van de wereld. De opkomst van het oude rijk roept vele vragen op. Moeten we het land zien als een bedreiging of een kans? De vraag die het meeste onrust verwekt is deze: vertaalt de economische macht zich onvermijdelijk in politieke en militaire macht? Wordt China het nieuwe wereldrijk?

Over de Bergen van Tibet

OVER DE BERGEN VAN TIBET – FIETSEND VAN LHASA NAAR KATMANDU. Tien in China wonende Nederlanders besloten van Lhasa naar Kathmandu te fietsen. Het ging aanvankelijk om de lichamelijke uitdaging, om versterking van vriendschap. Er werd zelfs gefietst voor een goed doel: de bouw van een school in Tibet. Maar een pelgrimstocht? Nee, dat stond te ver weg van de cultuur van zakelijkheid die deze Nederlanders kenmerkt.Van een dwepen met Tibet of oosterse wijsheden was geen sprake. En toch, naarmate de reis vordert, veranderen de fietsers op subtiele wijze. De leegte van het land, de hoogte van de bergen en de glinstering van de tempeldaken maakt ze stiller.

'Is China nog te stoppen?' is online te bestellen!

Lezingen & seminars

boekingen: hsn.hft@gmail.com
Alleen een verenigd front van Europa en de VS kan Xi Jinping stoppen
Alleen een verenigd front van Europa en de VS kan Xi Jinping stoppen
Lezing voor oud-ambassadeurs, Haagsche Club, 23 maart, 2023
Alleen een verenigd front van Europa en de VS kan Xi Jinping stoppen. Lezing voor oud-ambassadeurs, Haagsche Club, 23 maart, 2023
Is China nog te stoppen
Is China nog te stoppen
Studium Generale, Maastricht, 9 februari 2023
Lezing voor Studium Generale, Maastricht, 9 februari 2023
China: vier stellingen en één beleid
China: vier stellingen en één beleid
Lezing voor de Haagsche Club, 14 december 2022
Lezing voor de Haagsche Club, 14 december 2022
China’s nieuwe wereldorde
China’s nieuwe wereldorde
Lezing voor Studiegezelschap Economische Politiek, Wassenaar, 7 december 2022
Lezing voor Studiegezelschap Economische Politiek, Wassenaar, 7 december 2022

Pagina’s

De ochtendregen bij Weicheng doordrenkt het lichte stof, De herberg wordt omsloten door het frisse groen der wilgen. Ik raad u aan nog eens de volle beker uit te drinken: Ten westen van de Yangguan-pas ontbeert u oude vrienden! - Wang Wei -

Contact