Pacifistisch China-beleid is hopeloos achterhaald

Artikel in NRC samen met Alex Krijger, gepubliceerd op 9 juli 2021